Konsernitilinpäätös

75.2 €

Konsernitilinpäätöksen laatimista on perinteisesti pidetty haastavana tehtävänä. Näin ei tarvitse olla, vaan konsernitilinpäätöksen laatiminen voi olla mukavaa ja hauskaa. Kurssilla käydään lävitse keskeiset konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät kohdat ja tuodaan yksinkertaisesti esille konsernitilinpäätöksen haasteellisimmat kohdat. Konsernitilinpäätöskurssin jälkeen sinulla on hyvä peruskäsitys konsernitilinpäätöksen laatimisesta ja eri osa-alueisiin liittyvistä keskeisistä kysymyksistä sekä ratkaisuista näihin.

Category:

Intrested in this course?

Target Group

Koulutus sopii johta­jille, esimie­hille ja kirjanpitäjille ja muille taloushallintoon osallistuville henkilöille, joilla on vastuullaan konsernitilinpäätökseen liittyviä tehtäviä. Koulitus sopii erityisen hyvin kirjanpitäjille, talouspäälliköille, hallintopäälliköille, laskentapäälliköille ja muulle laskentahenkilöstölle. Osioita koulutuksesssa on sekä hallituksen jäsenille, talousjohtajalle, controllerille että kirjanpitäjälle.

Koulu­tukseen voi osallistua ilman aiempaa talous­hal­linnon koulu­tusta, mutta perusymmärrys kirjanpidosta on suositeltavaa.

 

Itsenäisellä kurssilla käydään lävitse lyhyiden tallenteiden avulla mm. määräysvaltaan, vähemmistöosuuden laskentaan, osakkuusyhtiön määritelmään, sisäisiin katteisiin ja arvonalentumisiin liittyviä kysymyksiä. Kyseessä on täydentyvästä kurssista, johon lisätään aktiivisesti uusia konsernitilinpäätökseen vaikuttavia seikkoja ja niiden ratkaisuja. Kirjallinen tukiaineisto syventää tallenteiden sanomaa ja kertoo yksityiskohtaisemmin konsernitilinpäätöksen laatimisen käytännöistä.

Description

Itsenäisellä kurssilla käydään lävitse lyhyiden tallenteiden avulla mm. määräysvaltaan, vähemmistöosuuden laskentaan, osakkuusyhtiön määritelmään, sisäisiin katteisiin ja arvonalentumisiin liittyviä kysymyksiä. Kyseessä on täydentyvästä kurssista, johon lisätään aktiivisesti uusia konsernitilinpäätökseen vaikuttavia seikkoja ja niiden ratkaisuja. Kirjallinen tukiaineisto syventää tallenteiden sanomaa ja kertoo yksityiskohtaisemmin konsernitilinpäätöksen laatimisen käytännöistä.