Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto – Talouden kestävä kehittäjä, Oulu 2023-2025

Kuinka johtaa toimintaa ja taloutta inhimillisesti ja kestävällä tavalla haasteellisessa toimintaympäristössä? Päivitä ammattimaisen johtamisen työkalupakkisi!

Hyvällä strategialla fokusoit niukat resurssit vaikuttavim-malla tavalla. Lean- ja palvelumuotoilun ajattelulla poistat hukan, hyödyttämättömän tekemisen ja laaduttomuuden kustannukset. Valmentavalla johtamisella saat ihmiset loistamaan omissa rooleissaan. Kaiken pohjalle tarvitaan myös vahva talouden ymmärrys ja tiedolla johtaminen!

Tutkinnon vaatiman osaamisen osoitat käytännön työ-tehtävissä vastuualueesi johtamisessa ja kehittämisessä mentoreiden ohjaamana.

Intrested in this course?

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii?

Koulutus sopii sinulle, joka
• toimit palkattuna esihenkilönä tai johtajana yrityksessä/julkishallinnon palveluksessa tai olet päätoiminen yrittäjä
• vastaat koko organisaation toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
• koet tarvetta ja intoa kehittää osaamistasi tulevaisuuden haasteista selviämiseen.

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelman aikana
• kehität toimintaasi johtajana
• kirkastat vastuualueesi suuntaa ja tavoitteita
• tunnistat keskeisimmät kehittämisen teemat vastuu- alueellasi ja kehität toimintaa strategian mukaisesti
• määrittelet ja tarkennat johtamisen rakenteita, johtamisen järjestelmiä sekä tuotannon prosesseja
• johdat ja kehität henkilöstöä sekä rakennat motivoivaa
työilmapiiriä
• kehität taloudellista ja tuloksellista ajattelua, vahvistat tuottavuutta ja tehokkuutta Lean-ajattelun avulla
• analysoit asiakkuuksien nykytilaa ja kehittämistarpeita
• saat tukea ja ideoita aktiiviselta vertaisryhmältä
• saat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.

Teemat

• oman johtajuuden analysointi ja kehittäminen
• organisaation strategiatyö
• työyhteisön ja kulttuurin kehittäminen
• henkilöstön ja osaamisen johtaminen
• tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen ja kehittäminen
• tuottavuuden ja tehokkuuden mittaaminen sekä kehittäminen
• talouden, mittareiden ja tavoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen, tiedolla johtaminen, talouden simulaatio

Schedule

Toteutusaika: 21.9.2023 - 31.3.2025
Toteutus: Luokassa tai etäyhteydellä
Paikka: Oulu, Teknologiakylä

Pricing

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu OSAO:n alueella on 450 e koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan. MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Hakeutumiset viimeistään 8.9.2023.