News

MIF Academy on konsernimme koulutusvientiyksikkö. Olemme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa luoneet mallin, jonka tavoitteena on luoda vastauksia suomen työelämäsektorin tarpeisiin.

MIF Academy ja Shin Rai International Vocational Institute (SRIVI) toteuttavat yhteistyössä kansainvälisten osaajien koulutusta, rekrytointia sekä asettautumista. Tarjoamme teille mahdollisuuden rekrytoida puhtausalan osaajia, jotka saavat koulutusta lähtömaassa yhteistyössä koulutuslaitosten kanssa ja Suomessa jatkavat opintojaan oppisopimuksen kautta.

Ammatillinen koulutus lähtömaassa kestää 4 kuukautta, jonka jälkeen suomen kielen opetus järjestetään niin, että tavoitteena on vähintään osaamistaso A2.2.  MIF Academy järjestää myös osana koulutusta Suomen kulttuuriin, työelämätaitoihin, säädöksiin ja viestintään liittyviä opintoja, sekä toimii rekrytointikumppanina.

Tarjoamme teille myös mahdollisuuden tutustua rekrytoitaviin ns. osaajapankin kautta, jossa hakijoiden esittelyvideot ja CV:t ovat katsottavissa.

Tarvittaessa järjestämme myös etähaastattelut. Veloitamme rekrytointipalvelun työnantajalta (1000 € +alv).  Työnantaja maksaa normaalia palkkaa työntekijälle oppisopimuksen työehtojen mukaisesti.

Ollaan yhteydessä – etsimme teille sopivat uudet resurssit!